Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập
Lượt xem: 21

KHO BẠC CAO BẰNG VỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG KHO BẠC ĐIỆN TỬ

Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030, đặt nền móng cho việc hình thành Kho bạc số vào năm 2030 và những năm tiếp theo.  Cùng với toàn hệ thống, thời gian qua KBNN Cao Bằng cũng đã nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ hiện đại vào các quy trình, hoạt động nghiệp vụ KBNN trên địa bàn, triển khai đồng loạt các chương trình ứng dụng, từng bước tiến tới Kho bạc “ba không” không tiền mặt, không chứng từ, không khách hàng giao dịch tại quầy.

Một trong những bước tiến quan trọng trong việc tiến tới Kho bạc điện tử, có thể kể đến như, KBNN Cao Bằng đã triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục kiểm soát chi NSNN qua KBNN tại Văn phòng KBNN tỉnh và tất cả các KBNN cấp huyện, hiện nay tỷ lệ chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến bình quân chiếm 99,5% trên chứng từ giao dịch. Đặc biệt trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên diện rộng, việc gửi hồ sơ, chứng từ trên DVC-TT giúp khách hàng không phải đến gửi hồ sơ trực tiếp qua đó góp phần thực hiện tốt việc phòng chống Covid - 19 trong cộng đồng.

Năm 2022, Kho bạc tiếp tục triển khai chương trình Chương trình Quản lý, kiểm soát chi đầu tư (ĐTKB-GD), đây là một trong những bước tiến hiện đại hóa trong giao dịch, là dự án công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại nhất từ trước đến nay trong kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công, cho phép cung cấp đầy đủ các chức năng kiểm soát chi cụ thể theo từng lần thanh toán; quản lý mức đầu tư; kế hoạch vốn trung hạn hoặc hàng năm... chương trình ứng dụng có ý nghĩa rất lớn đối với hệ thống Kho bạc và Bộ Tài chính trong chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ngoài ra KBNN Cao Bằng thực hiện triển khai liên thông các ứng dụng nghiệp vụ Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc - Thanh toán song phương điện tử, Thanh toán liên ngân hàng. Việc liên thông các chương trình ứng dụng đã mang lại kết quả tốt đẹp, đáp ứng kịp thời và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời cập nhật, cung cấp kịp thời và chính xác số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN giúp cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời cho các cấp chính quyền và cơ quan tài chính trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách,…

Bên cạnh việc triển khai ứng dụng thông tin, ứng dụng tra cứu số dư và trạng thái hồ sơ chi điện tử trên thiết bị di động, KBNN Cao Bằng còn đẩy mạnh việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện phối hợp với các NHTM tổ chức triển khai các hình thức thu NSNN không dùng tiền mặt, thực hiện chi tiền mặt qua hệ thống ngân hàng thương mại đối với các khoản chi có giá trị lớn, thanh toán chi trả các khoản thanh toán cá nhân qua tài khoản,…do vậy lưu lượng tiền mặt qua Kho bạc từ đó đã giảm mạnh, việc thu, chi bằng tiền mặt của Kho bạc từng bước chuyển dịch sang hệ thống các ngân hàng thương mại theo đó  dần đạt mục tiêu “Kho bạc không có bạc”.

Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu giữa KBNN Cao Bằng và các đơn vị.

 

Bám sát chương trình kế hoạch của Bộ Tài chính, KBNN, trong thời gian tới Kho bạc Cao Bằng tiếp tục triển khai các giải pháp hướng đến mục tiêu xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 3 trụ cột phát triển chính: Tổ chức bộ máy thống nhất theo mô hình kho bạc khu vực, hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp (cấp điều hành và cấp thực hiện); Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ. Theo đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, tiếp tục vững bước hoàn thành mục tiêu chiến lược KBNN đề ra đến năm 2030 cơ bản hình thành kho bạc số.

Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước Trùng Khánh đang thực hiện nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến không có khách hàng đến giao dịch trực tiếp

 

Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước Hoà An đang thực hiện nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến không có khách hàng đến giao dịch trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5  ...