TIN TỨC SỰ KIỆN


Ngày 14/5/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 theo Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 06/3/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng; tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nghị


           Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống KBNN. Ngày 11/5/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng kết hợp với Chi hội Kế toán Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ Kiểm soát chi, Kế toán năm 2019.


       Thực hiện công văn 128/KBCB-KTNN ngày 19/3/2019 của Kho bạc Nhà nước Cao Bằng về việc phối hợp thu NSNN với NHTM. Việc triển khai phối hợp thu NSNN tại KBNN Trà Lĩnh được triển khai  từ tháng 7/2012 đến nay đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc đổi mới về cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ thu; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu NSNN; nâng cao vai trò quản lý nhà nước của cơ quan thu và KBNN, đồng thời đóng góp vào việc hoàn thành dự toán thu NSNN hàng năm của huyện.


Ngày 25/4/2019 tại Kho bạc Nhà nước Bảo Lâm đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Bảo Lâm, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Bảo Lâm và Chi cục Thuế Huyện Bảo Lâm.


Hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2019), sáng ngày 20/4/2019 Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Cao Bằng tổ chức chương trình thiện nguyện phát cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng với chủ đề “Bát cháo nghĩa tình”.


Thực hiện Kế hoạch 2621/KH-UBND ngày 24/08/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thí điểm Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI) tỉnh Cao Bằng năm 2019 và các năm tiếp theo. Theo Kế hoạch từ năm 2019 Kho bạc Nhà nước Cao Bằng được chuyên gia đến tư vấn và đánh giá theo các tiêu chí trên. Ngày 09 tháng 4 năm 2019, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng (KBNN) tổ chức Hội nghị tập huấn cho gần 80 cán bộ công chức là Lãnh đạo KBNN Cao Bằng, công chức các phòng nghiệp vụ, đại diện KBNN các huyện.


        Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Cùng với các đơn vị trong toàn hệ thống, trong những năm qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ của KBNN nhằm cải cách thủ tục hành chính của đơn vị góp phần vào thắng lợi chung của toàn hệ thống.


​​​​Với mục đích tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung của Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trên các lĩnh vực công tác; đồng thời nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; tăng cường, củng cố niềm t


       Trong những năm qua cùng với sự đổi mới phát triển không ngừng về cải cách thủ tục hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong công tác chi ngân sách nhà nước nhằm quản lý chặt chẽ hơn tiền, tài sản của Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý, hướng tới phục vụ ngày một tốt hơn cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư trong quá trình thanh toán giao dịch với Kho bạc Nhà nước.


         Ngày 16 tháng 3 năm 2019, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai Hội nghị Thanh tra – Kiểm tra và phòng ngừa rủi ro trong hoạt đông Kho bạc Nhà nước; Giao ban công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG