Error message

  • Notice: Undefined offset: 20505 in user_node_load() (line 3697 of /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3697 of /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 in user_node_load() (line 3698 of /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3698 of /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 in user_node_load() (line 3699 of /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3699 of /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Body: 

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG