TIN TỨC SỰ KIỆN

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với công tác mua sắm tài sản và sửa chữa năm 2016 theo Luật Đấu thầu.

Để chuyển tải thông tin tới các đơn vị có nhu cầu tham dự các gói thầu nêu trên, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đề nghị Tổ Biên tập Cổng thông tin thành phần đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm, sửa chữa năm 2016, với các nội dung sau:

A. Thông tin chung:

1. Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng.

2. Địa chỉ: Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Được sự đồng ý của Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng tại Quyết định số 174/QĐ-KBCB ngày 19 tháng 5 năm 2016 về việc tiêu huỷ tài liệu hết giá trị, sáng ngày 15 tháng 6 năm 2016, Hội đồng xác định giá trị tài liệu KBNN Cao Bằng tổ chức thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

A. Thông tin chung:

1. Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng.

2. Địa chỉ: Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

3. Điện thoại: 026 3853 317         Fax: 026 3 850 408

4. Tên Công trình: Cải tạo sửa chữa Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh.

5. Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, sáng ngày 29/5/2016, Công đoàn Văn phòng phối hợp cùng Chi đoàn thanh niên tổ chức kết hợp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước (29/5/1946 – 29/52016) và Tết thiếu nhi 01/6. Tham dự chương trình có Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn văn phòng, Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ, công chức KBNN Cao Bằng và gần 40 cháu thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ, công chức trong đơn vị.

        HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2016

          Ngày 11 tháng 5 năm 2016, tại Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Khối Thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2016, tới dự hội nghị có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong khối thi đua bao gồm: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng, Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2016) (thay thế Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước).

Ngày 01 tháng 3 năm 2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi qua KBNN và Thông tư 40/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý cam kết chi qua KBNN. Các Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2016.

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đăng tải công văn số 78/UBND-TH  thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN

(có tệp đính kèm). Các Sở ban ngành, UBND các huyện, các công ty, các đơn vị sử dụng ngân sách  nhừ nước được biết nghiên cứu thực hiện.

Thực hiện sự chỉ đạo của KBNN về việc chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và chuẩn bị cho công tác khóa sổ quyết toán năm 2015, Ban lãnh đạo KBNN Cao Bằng xây dựng chương trình công tác thành lập các đoàn đến động viên cán bộ công chức KBNN các huyện trực thuộc.

Pages

BĐ tỉnh Cao Bằng