Ký kết Tổ chức phối hợp thu ngân sách giữa KBNN Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, Cục Hải quan Cao Bằng và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN; Công văn số 1909/KBNN-THPC ngày 08/5/2017 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn một số điều tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC.

Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng thời được sự nhất trí của Kho bạc Nhà nước. Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu Ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Cao Bằng - Cục Thuế tỉnh Cao Bằng - Cục Hải quan Cao Bằng - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng -  Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cao Bằng - Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng.

Tham dự buổi ký kết có đại diện Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cao Bằng cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các bên tham gia ký kết thỏa thuận gồm có: đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc KBNN Cao Bằng; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Cao Bằng; đồng chí Lê Viết Phong - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng; đồng chí Nông Đức Tuấn - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương VN chi nhánh Cao Bằng; đồng chí Hoàng Văn Chuyên - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Cao Bằng; đồng chí Vy Thị Thùy Anh - Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng.

Tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Cao Bằng nêu rõ mục đích ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc thu Ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân hàng, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác cho NSNN, đồng thời giảm thiểu thời gian đối với các tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và khẳng định việc ký kết chính thức thỏa thuận hợp tác thu NSNN sẽ giúp mở rộng các điểm thu thuế, phí, lệ phí giữa Kho bạc nhà nước Cao Bằng và các đơn vị liên quan. Qua đó, công tác thu - nộp ngân sách nhà nước tiết kiệm được chi phí, thời gian, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy việc thanh toán qua ngân hàng, phát triển thanh toán điện tử, ngân hàng điện tử. Theo đó đồng chí đề nghị các cơ quan phối hợp thu, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn cùng thực hiện theo thỏa thuận và chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định; tuân thủ chấp hành đúng quy trình phối hợp thu NSNN; xử lý, khắc phục kịp thời sai sót phát sinh liên quan đến khoản thu nộp NSNN; tổ chức tuyên truyền quảng bá dịch vụ thu NSNN cho đối tượng nộp thuế để công tác phối hợp thu NSNN đạt được kết quả trong thời gian tới.

Buổi lễ ký kết đã thành công tốt đẹp. Các bên tham gia thống nhất triển khai các bước tiếp theo để việc phối hợp thu sớm đi vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đồng thời đưa công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện./.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng  phát biểu tại Lễ ký kết.

Đồng chí Triệu Hồng Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng  phát biểu tại Lễ ký kết.

                   Đồng chí Hoàng Minh Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu với Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Minh Chất, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Bằng  phát biểu với Hội nghị.

Đồng chí Lê Viết Phong, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng phát biểu đóng góp ý kiến tại Lễ ký kết

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh Cao Bằng  phát biểu tại Lễ ký kết.

Đồng chí Hoàng Văn Chuyên, Giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Chuyên, Trưởng phòng Kế tóan Nhà nước, KBNN Cao Bằng phát biểu giải trình thỏa thuận phối hợp thu.

                                    Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị

 

 

BĐ tỉnh Cao Bằng