Kho bạc Nhà nước Cao Bằng hành động góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI ) của tỉnh Cao Bằng

  1. Thực tế chỉ số PCI tại tỉnh Cao Bằng

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI (viết tắt của Provincial Competitiveness Index) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp.

Chỉ số PCI của tỉnh Cao Bằng qua các năm đều nằm ở nhóm thấp so với cả nước. Theo kết quả phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 13/4/2017, Cao Bằng đạt 52,99 điểm, xếp hạng 63/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc năm 2016. Một số chỉ số thành phần của PCI như: chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước, chỉ số gia nhập thị trường, chỉ số tiếp cận đất đai, tính minh bạch và tiếp cận thông tin… đều tụt điểm so với với năm 2015.

Nhận thấy chỉ số PCI là công cụ định hướng cho tỉnh để có thể thấy những điểm yếu trong môi trường kinh doanh, từ đó thực hiện các điều chỉnh cần thiết, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 12/04/2017 của UBND tỉnh về phê huyệt đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 – 2020. Đề án đã đưa ra kế hoạch, các giải pháp trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước, có bao gồm lĩnh vực Kho bạc Nhà nước ( KBNN) nhằm từng bước cải thiện chỉ số PCI  của tỉnh.

  1. KBNN Cao Bằng  và chỉ số PCI

KBNN thực hiện chức năng: Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN); tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ NSNN các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp; kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi của NSNN và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật. Là cơ quan hành chính nhà nước trung ương tại địa phương, nhận thức rõ  được mối quan hệ tương quan giữa lĩnh vực KBNN và chỉ số PCI, KBNN Cao Bằng đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao điểm số đánh giá của doanh nghiệp từ đó nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, cụ thể :

- Niêm yết công khai thủ tục hành chính: Để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính dễ dàng, thuận tiện hơn,  KBNN Cao Bằng thường xuyên thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các bộ phận giao dịch “ một cửa”  như: Phòng kiểm soát chi, Phòng Kế toán nhà nước, Phòng giao dịch và tại các KBNN huyện. Các đơn vị cũng có thể dễ dàng tìm hiểu,  khai thác thông tin về thủ tục hành chính lĩnh vực KBNN được đăng trên trang thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng với 26 thủ tục được đăng tải công khai. Khi các đơn vị tiếp cận thông tin tốt hơn sẽ làm tăng niềm tin vào hiệu quả quản trị của cơ quan quản lý nhà nước.

- Mở rộng các điểm thu thuế phí, lệ phí: Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp tiền vào NSNN, hạch toán nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN, KBNN Cao Bằng đã thực hiện phối hợp thu NSNN qua tài khoản chuyên thu của KBNN tỉnh và 12 KBNN huyện với các ngân hàng thương mại trên địa bàn toàn tỉnh. Bắt đầu triển khai từ năm 2012, đến nay công tác phối hợp thu NSNN vẫn luôn được KBNN Cao Bằng đẩy mạnh thực hiện, cụ thể:  Ngày 30 tháng 6 năm 2017, KBNN Cao Bằng tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN giữa KBNN Cao Bằng - Cục Thuế tỉnh Cao Bằng - Cục Hải quan Cao Bằng - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Cao Bằng - Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam chi nhánh Cao Bằng - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng; tại KBNN Hòa An, ngày 10/7/2017, KBNN Hòa An, Chi cục thuế Hòa An và Phòng giao dịch Hòa An thuộc ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng cũng đã tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước. Mở rộng các điểm thu thuế, phí, lệ phí giúp người nộp thuế có thêm nhiều lựa chọn địa điểm thu NSNN, các đơn vị, cá nhân có thể nộp thuế tại các ngân hàng thương mại đã ký thoản thuận phối hợp thu gần nhất, từ đó rút ngắn thời gian nộp các khoản thu NSNN cho các đối tượng nộp.

- Đa dạng hóa các hình thức nộp NSNN trên địa bàn: kể từ ngày 26/04/2017, tại trụ sở KBNN Cao Bằng triển khai thu ngân sách qua máy chấp nhận thẻ POS giữa PGD KBNN Cao Bằng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cao Bằng. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nộp thuế  có thể dùng thẻ ngân hàng ( bao gồm thẻ ATM của tất cả các ngân hàng trong nước phát hành) giúp giảm khó khăn trong sử dụng tiền mặt và tạo điều kiện thuận tiện hơn cho doanh nghiệp, người dân, …trong việc nộp NSNN, có thêm lựa chọn hình thức nộp thuế an toàn, nhanh chóng, tập trung kịp thời, giảm thời gian nộp thuế góp phần vào xây dựng cải cách hành chính trong lĩnh vực KBNN.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức:  Con người là yếu tố quan trọng quyết định nhiều đến chỉ số PCI tăng - giảm.  Cán bộ công chức cần phải hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PCI cũng như hiểu được chính bản thân cán bộ, công chức khi thực thi công vụ, thể hiện qua chất lượng giải quyết công việc, thái độ làm việc cũng có ảnh hưởng đến sự đánh giá của doanh nghiệp từ đó sẽ tác động đến chỉ số PCI.  Thực hiện quyết định số 510/QD-UBND của UBND tỉnh, ngày 30/6/2017  KBNN Cao Bằng  đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-KBCB V/v Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chỉ số PCI của tỉnh thực hiện tại KBNN Cao Bằng giai đoạn 2017-2020 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại KBNN Cao Bằng,  xây dựng  cải cách hành chính trong lĩnh vực KBNN, xây dựng lòng tin trong cộng đồng doanh nghiệp từ đó góp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.

    3. Một số ý kiến nhằm nâng cao chỉ số PCI lĩnh vực Kho bạc tại KBNN Cao Bằng

- Đối với công tác cán bộ:

Cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ KBNN Cao Bằng tại bộ phận giao dịch “một cửa” am hiểu chuyên môn, giải quyết công việc nhanh và hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, hướng tới hệ thống KBNN hiện đại, chuyên nghiệp. Để nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức cần xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ quy hoạch, gắn với sử dụng, đúng với ngạch và chức danh cán bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong kiểm soát chi NSNN theo quyết định số 2277 QĐ-BTC ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công văn số 9550/BTC-KBNN ngày 18/7/2017 V/v triển khai đề án " Thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN", bắt đầu từ ngày 01/10/2017 KBNN Cao Bằng sẽ thực hiện đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi.

- Ngoài ra để nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp  đối với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính kho bạc cũng cần phải chú trọng bồi dưỡng kiến thức, cải thiện kỹ năng mềm của cán bộ công chức như: Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hành chính; kỹ năng quản lý thời gian; văn hóa công sở; kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết những tình huống theo từng chức danh CBCC cụ thể; kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả và kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ trong tương tác với khách hàng. Tạo cơ chế "phản biện xã hội" để người dân, doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc và mong đợi của mình đối với quá trình cung cấp dịch vụ của KBNN... như: Công khai số điện thoại đường dây nóng của kho bạc, xây dựng các diễn đàn đối thoại với khách hàng giao dịch, thực hiện cuộc khảo đánh giá  mức độ sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về các quy định thủ tục hành chính và sự phục vụ của KBNN  nhằm đánh giá về chất lượng việc thực hiện dịch vụ hành chính công.

- Cao Bằng là tỉnh có nhiều cửa khẩu giao thương với Trung Quốc, với đặc điểm là các cửa khẩu nằm tại các huyện miền núi và các khoản thu NSNN phát sinh tại cửa khẩu ( thuế, phí , lệ phí xuất nhập khẩu…) được thu theo 2 hình thức : Thu tiền mặt và chuyển khoản tại ngân hàng. Kiến nghị xây dựng hệ thống POS tại các KBNN huyện có cửa khẩu  như: KBNN Phục Hòa, KBNN Trà Lĩnh, KBNN Trùng Khánh ...có thêm hình thức  thu thuế mới sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN, người nộp thuế chỉ cần có thẻ ATM có thể nộp NSNN, qua đó vừa thực hiện chủ trương ưu tiên thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt vừa giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuận lợi hơn, đẩy nhanh tiến độ thông quan xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường.

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ:

Tổ chức các cuộc thảo luận, tọa đàm, phát động các cuộc thi tìm hiểu về chỉ số PCI và lĩnh vực KBNN tại KBNN tỉnh và các KBNN huyện từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức trong xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu thực hiện chức năng nhiệm cụ của ngành, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Cao Bằng.

PCI được xem là "tiếng nói" quan trọng của các doanh nghiệp về môi trường kinh doanh địa phương, là kênh thông tin tham khảo tin cậy về địa điểm đầu tư, Những đề xuất của bài viết chỉ là một khía cạnh trong lĩnh vực KBNN, hy vọng sẽ góp phần nâng chỉ số PCI của tỉnh.

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG