ĐẢNG BỘ KBNN CAO BẰNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC, NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tại Công văn số 238-CV/ĐUK ngày 05/5/2017 về việc chỉ đạotổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/ĐUKB ngày 16/6/2017 về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017- 2020.

Đảng bộ KBNN Cao Bằng có 05 chi bộ trực thuộc với 50 đảng viên; từ ngày 10/10/2017 đến 12/10/2017, các chi bộ đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, bầu ra Ban chi ủy (04) của chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư đối với 01 Chi bộ để lãnh đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ. Về giới tính, bí thư chi bộ nữ 04 đồng chí, chiếm 80%, nam 01 đồng chí, chiếm 20%; các Bí thư chi bộ đều là tái cử Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017.

Trình độ chuyên môn của cấp ủy, đại học 13 đồng chí, chiếm 93%; Thạc sĩ 01 đồng chí, chiếm 7%. Lý luận chính trị, Cao cấp 07 đồng chí, chiếm 50%.

Một số hình ảnh vềđại hội các chi bộ:

                              Chi bộ Thanh tra – Tổ chức Cán bộ

                                 Chi bộ Kiểm soát chi- Tin học

                                    Chi bộ Kế toán Nhà nước

                                           Chi bộ phòng Giao dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG