KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÀ LĨNH KÝ KẾT PHỐI HỢP THU NSNN

Ngày 17/7/2018, Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh, Chi cục thuế Trà Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh và Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Trà Lĩnh tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN).

​Thực hiện Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về “hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”; Công văn số 3029/KBNN-QLNQ ngày 22/6/2018 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc mở tài khoản chuyên thu của KBNN cấp huyện tại ngân hàng thương mại; công văn số 286/KBCB - KTNN, ngày 06/7/2018 của Giám đốc KBNN Cao Bằng về việc mở tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng thương mại (NHTM) và phối hợp thu NSNN.

Ngày 17/7/2018, Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh, Chi cục thuế Trà Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh và Phòng giao dịch Trà Lĩnh thuộc ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN). Tham dự buổi lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Tỉnh ủy viên - Bí thư đảng ủy - Giám đốc KBNN Cao Bằng; Đào Phương Hồng, Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng; Hoàng Việt Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng; Triệu Lưu Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh; Trần Kim Oanh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trà Lĩnh; La Minh An, Chi cục trưởng Chi cục thuế Trà Lĩnh; đ/c Hoàng Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu Trà Lĩnh; Bế Đình Bột, Giám đốc KBNN Trà Lĩnh và đồng chí Hoàng Sáng Thiện - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Trà Lĩnh.

Tại lễ ký kết, đại diện các bên: Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh, Chi cục Thuế Trà Lĩnh, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Trà Lĩnh và Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Trà Lĩnh đã thống nhất ký kết phối hợp thu NSNN, các khoản thu khác của NSNN qua Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Trà Lĩnh. Qua đó, KBNN Trà Lĩnh sẽ ủy nhiệm cho Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Trà Lĩnh tổ chức thu các khoản thu NSNN trên địa bàn huyện Trà Lĩnh gồm: Thuế, phí, lệ phí, thu phạt và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN; tiền nộp phạt vi phạm hành chính (kể cả tiền mặt, chuyển khoản) tại Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Trà Lĩnh theo đúng quy định. Các bên tổ chức thu theo nguyên tắc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, đơn vị về số phải thu, số đã thu vào NSNN đảm bảo phù hợp với quy định của Luật NSNN, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hiện hành liên quan đến thu NSNN. Việc tổ chức phối hợp thu NSNN và đối chiếu số liệu về thu NSNN được thực hiện thông qua tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh mở tại Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Trà Lĩnh.

Thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế với độ an toàn và tính chính xác cao. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường cải cách hành chính và đảm bảo nguồn thu NSNN kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Đại diện các đơn vị: Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh, Chi cục Thuế Trà Lĩnh, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Trà Lĩnh và Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Trà Lĩnh ký kết phối hợp thu NSNN.

Tin: Bế Đình Bột; Ảnh: Nông Thanh Hải

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG