KBNN Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Ngày 23/7/2018, KBNN Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN tỉnh chủ trì Hội nghị với thành phần tham dự gồm có các đồng chí trong Ban giám đốc KBNN Cao Bằng, các đồng chí Trưởng phòng, phó phòng thuộc KBNN tỉnh, các đồng chí Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi KBNN huyện trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ và các giải pháp triển khai 6 tháng cuối năm 2018 do đồng chí Triệu Hồng Cừ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng thông qua; theo đó khẳng định những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của KBNN Cao Bằng là rất toàn diện trên cả 10 lĩnh vực hoạt động công tác, trong đó những điểm nổi bật như: Chỉ tiêu thu ngân sách đạt 656 tỷ đồng bằng 58% dự toán Trung ương giao (1.124 tỷ đồng); bằng 48% chỉ tiêu tỉnh phấn đấu (1.369 tỷ đồng), đạt 109 % so với thực thu cùng kỳ năm trước; kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên được 3.145 tỷ đồng, đạt 41 % dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng, chi bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới); kiểm soát, thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản được 736 tỷ đồng đạt 23 % kế hoạch giao và các mặt công tác thanh tra, kiểm tra, công tác kế toán thanh toán, quản lý tài chính nội bộ, quản lý nội vụ cơ quan đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra... Bên cạnh đó trong 9 nhiệm vụ và 10 giải pháp mà KBNN Cao Bằng đề ra cho 6 tháng cuối năm 2018 được đánh giá là sát với thực tiễn của ngành và địa phương.

Hội nghị cũng đã nghe các phòng nghiệp vụ KBNN tỉnh triển khai Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN tại KBNN cấp huyện không có tổ chức phòng; triển khai danh mục các văn bản Kế toán, các văn bản kiểm soát chi hiện hành; thông qua báo cáo kết quả công tác Thanh tra - Kiểm tra 6 tháng đầu năm, những tồn tại cần khắc phục sau thanh tra, kiểm tra; phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 và thông qua nhận xét, đánh giá báo cáo năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Đỗ Thị Chuyên - Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng chủ trì nội dung thảo luận, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2018, nhất là các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện theo chương trình công tác được đề ra, trong đó chủ yếu là các mặt hoạt động liên quan đến nghiệp vụ quản lý NSNN tại địa phương; các mặt hoạt động nghiệp vụ KBNN; đặc biệt là những khó khăn tồn tại và vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, về quản lý nội bộ tại đơn vị cần được thống nhất giải quyết để thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN tỉnh đã thông qua tóm tắt báo cáo kết quả Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của KBNN và một số nội dung có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời giao nhiệm vụ cho Giám đốc KBNN các huyện, trưởng phòng KBNN tỉnh từ nay đến hết năm nhiệm vụ hết sức nặng nề, cần tập trung chỉ đạo sát sao tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ, động viên cán bộ, công chức (CBCC) vượt qua mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Mặt khác cần tiếp tục triển khai các văn bản mới đến toàn thể CBCC, làm tốt công tác tư tưởng đối với CBCC trong việc triển khai nhiệm vụ KBNN.

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh và trao các phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Triệu Hồng Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng thông qua Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Phạm Văn Cách, Giám đốc KBNN Bảo Lâm phát biểu thảo luận.

Đồng chí Triệu Hồng Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các đơn vị và cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Cao Bằng kết luận Hội nghị.

Tin: Nguyễn Thu Hương; Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG