KBNN Cao Bằng tăng cường chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 4627/KBNN-VP ngày 24/9/2018 và Công văn số 4379/KBNN-VP ngày 27/9/2018 của Kho bạc Nhà nước về việc tăng cường chất lượng công tác thông tin, truyền thông của các KBNN tỉnh, thành phố. Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ngày 11/10/2018 Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng được phép thông qua báo cáo thông tin, tuyên truyền về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm của KBNN Cao Bằng và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tài chính - ngân sách còn lại của năm 2018 tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (mở rộng) do Tỉnh ủy tổ chức ngày 11/10/2018.

          Tới dự hội nghị gồm có các đồng chí: Đại biểu các Ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở ban ngành, Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Cao Bằng, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng có Giám đốc KBNN Cao Bằng; Lãnh đạo phòng Kiểm soát chi, phòng Kế toán Nhà nước và Văn phòng.

            Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Cao Bằng báo cáo một số nội dung hoạt động lớn, nổi bật của Bộ Tài chính, hệ thống KBNN thời gian qua và sự chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Bộ Tài chính,  Kho bạc Nhà nước; báo cáo tình hình hoạt động của KBNN Cao Bằng trong 9 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2018 ở địa phương

           Đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chỉ đạo của KBNN đối với công tác thông tin, truyền thông của  KBNN các tỉnh, thành phố. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KBNN, các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời cũng biểu dương những kết quả mà KBNN Cao Bằng đã đạt được; ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Ban Lãnh đạo, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức KBNN Cao Bằng đã khắc phục một số khó khăn trong công tác tổ chức, nhân sự, tình hình thực tế của đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách của địa phương. Đánh giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của KBNN Cao Bằng với các ban, ngành trong tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng KBNN hiện đại, phục vụ tốt công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước của địa phương.

Ảnh: Toàn cảnh tại hội nghị

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Hương, Tỉnh Ủy viên, Bí Thư Đảng Ủy - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng báo cáo tại hội nghị

Ảnh: Đ/c: Lại Xuân Môn - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu kết luận tại hội nghị

 

Tin : Nguyễn Thu Hương     

Ảnh : Sưu tầm

 

 

 

 

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG