Kho bạc Nhà nước Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết 10 tháng đầu năm 2018

Ngày 02/11/2018, KBNN Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN tỉnh chủ trì Hội nghị với thành phần tham dự gồm có các đồng chí trong Ban giám đốc KBNN Cao Bằng, các đồng chí Trưởng phòng, phó phòng thuộc KBNN tỉnh, các đồng chí Giám đốc, Kế toán trưởng.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 02 tháng cuối năm 2018 do đồng chí Triệu Hồng Cừ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng thông qua; theo đó khẳng định những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm của KBNN Cao Bằng là rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động công tác, trong đó những điểm nổi bật như: Chỉ tiêu thu ngân sách đạt 1.172 tỷ đồng bằng 104,3% dự toán Trung ương giao (1.124 tỷ đồng); bằng 85,7% chỉ tiêu tỉnh phấn đấu (1.369 tỷ đồng), đạt 109 % so với thực thu cùng kỳ năm trước; kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên được 4.844 tỷ đồng, đạt 75 % dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng, chi bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới); kiểm soát, thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản được 1.231 tỷ đồng đạt 37% kế hoạch giao và các mặt công tác thanh tra, kiểm tra, công tác kế toán thanh toán, quản lý tài chính nội bộ, quản lý nội vụ cơ quan đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra... Bên cạnh đó trong các nhiệm vụ và giải pháp mà KBNN Cao Bằng đề ra cho 3 tháng cuối năm 2018 được đánh giá là sát với thực tiễn của ngành và địa phương.

Đồng chí Đỗ Thị Chuyên - Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng chủ trì nội dung thảo luận, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác trong 10 tháng đầu năm 2018, nhất là các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện theo chương trình công tác được đề ra, trong đó chủ yếu là các mặt hoạt động liên quan đến nghiệp vụ quản lý NSNN tại địa phương; các mặt hoạt động nghiệp vụ KBNN; đặc biệt là những khó khăn tồn tại và vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, về quản lý nội bộ tại đơn vị cần được thống nhất giải quyết để thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN tỉnh đã quán triệt các phòng nghiệp vụ, các KBNN huyện trực thuộc cần bám sát Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của hệ thống KBNN, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, KBNN Cao Bằng chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 đối với từng nội dung công việc; đồng thời đồng chí giao nhiệm vụ cho Giám đốc KBNN các huyện, trưởng phòng KBNN tỉnh từ nay đến hết năm nhiệm vụ hết sức nặng nề, cần tập trung chỉ đạo sát sao tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ, động viên cán bộ, công chức (CBCC) vượt qua mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Mặt khác cần tiếp tục triển khai các văn bản mới đến toàn thể CBCC, làm tốt công tác tư tưởng đối với CBCC trong việc triển khai nhiệm vụ KBNN.​/.

Ảnh : Toàn cảnh hội nghị

Đ/c: Nguyễn Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám Đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG