Người cán bộ năng động, tâm huyết với nghề.

Với mục tiêu thực hiện cải cách hành chính, giao dịch một cửa theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) là Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi theo hướng “một cửa, một giao dịch viên”. Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Đề án được triển khai thực hiện trên toàn quốc góp phần vào lộ trình cải cách hành chính và hiện đại hóa hoạt động KBNN đồng thời giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của nhà nước.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án mới, chị Hoàng Thị Tuyên, Trưởng phòng Kiểm soát chi - KBNN Cao Bằng luôn trăn trở khi thực hiện Đề án do yêu cầu phải thực hiện theo quy trình mới đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức kiểm soát chi phải cập nhật văn bản, chế độ và kiến thức về nhiệm vụ kiểm soát các khoản kinh phí thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản thay việc kiểm soát chi một mảng nghiệp vụ như trước đây; đồng thời nắm vững, thực hiện tốt việc nhập các yêu cầu thanh toán trên hệ thống TABMIS, hiểu rõ các phân hệ, các luồng công việc; các chương trình ứng dụng ĐTKB-LAN, THBC-ĐTKB-LAN từ đó cập nhật số liệu hàng ngày, cung cấp số liệu, báo cáo cho các cấp, các ngành liên quan. Khối lượng công việc khá lớn, với đội ngũ cán bộ, công chức mới được luân chuyển, điều động đến, hầu như chưa có kinh nghiệm, tất cả đều mới bắt đầu cùng nhau học tập và nghiên cứu, nên rất khó khăn trong việc tiếp cận nhiều mảng kiến thức mới, như vậy để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra chị đưa ra giải pháp: Một số giải pháp trong công tác chỉ đạo chuẩn bị, triển khai, thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”. Với cương vị là Trưởng phòng, chị luôn chủ động nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn đã thực hiện thí điểm Đề án từ trước để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị mà vẫn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; tóm gọn lại những nội dung cần thiết cấp bách phải nghiên cứu trước, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên những điểm cần lưu ý, soạn quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, nhất là đối với những yêu cầu thanh toán phải thực hiện qua nhiều bước, chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đưa lên diễn đàn nghiệp vụ hướng dẫn các đơn vị KBNN trực thuộc trên địa bàn cùng thực hiện.

Ngoài nghiệp vụ chuyên môn, chị thực hiện bố trí và phân công nhiệm vụ cho công chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, việc làm; không chỉ xác định qua khối lượng, số lượng công việc ở một vị trí nhất định mà quan trọng là phải xác định được đặc thù, tính phức tạp và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để thực hiện công việc đó tránh được tình trạng chồng chéo khi phân công giao việc. Để lấy được sự hài lòng của khách hàng, chị luôn quán triệt tinh thần công chức trực tiếp giải quyết công việc có thái độ giao tiếp lịch sự, lắng nghe ý kiến khách hàng, hướng dẫn tận tình chu đáo; trả lời, giải đáp các ý kiến thắc mắc của khách hàng đúng “Quy chế giao dịch, tiếp xúc với khách hàng” của KBNN Cao Bằng đã quy định bên cạnh Tiêu thức “Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”.

Giải pháp trên được thực hiện từ năm 2017 và được Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở của KBNN Cao Bằng công nhận Quyết định số 578/QĐ-KBCB ngày 14 tháng 12 năm 2017. Đây là giải pháp mang tính thiết thực có phạm vi ảnh hưởng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Cao Bằng, Ban Giám đốc đã tuyên truyền, phổ biến sáng kiến này trên cổng thông tin điện tử để mọi người cùng học tập và áp dụng; giải pháp góp phần thực hiện Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thuận lợi, tránh được những vướng mắc, không mất nhiều thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị.

Là một cán bộ tận tụy, gương mẫu, yêu ngành yêu nghề, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể như năm 2012 khi đó chị là Trưởng phòng Kế toán Nhà nước - KBNN Cao Bằng, giai đoạn này KBNN đang triển khai, vận hành hệ thống TABMIS, chị là một trong những cán bộ chủ chốt thực hiện và chỉ đạo phòng Kế toán và các đơn vị trực thuộc KBNN Cao Bằng, góp phần vào sự thành công của dự án TABMIS được triển khai trong hệ thống KBNN. Để ghi nhận thành tích đó chị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen là một trong những cá nhân thuộc ngành Tài chính đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai vận hành thành công hệ thống TABMIS trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố trong cả nước; năm 2013 chị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính” đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước liên tục 03 năm (từ năm 2011 đến năm 2013).

Những đóng góp của chị được tập thể đơn vị và Ban Giám đốc ghi nhận, nhiều năm liền chị được công nhận danh hiệu là Chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều phần thưởng cao quý như Giấy khen của Tổng Giám đốc KBNN, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính, đây chính là nguồn động viên khích lệ tinh thần để chị vượt qua mọi khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Sự lắng nghe và chia sẻ luôn hiện hữu trong con người của chị, mỗi khó khăn trong công việc hàng ngày chính là bài học kinh nghiệm để chị tích lũy thêm kiến thức, chia sẻ cùng đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay có thể khẳng định Ban Giám đốc đã chọn chị đi đúng hướng, phát huy đúng sở trường, năng lực với con người không chịu lùi bước trước khó khăn, dù ở cương vị nào cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn ngành và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Ảnh Ban Giám đốc KBNN Cao Bằng cùng công chức phòng Kiểm soát chi,

(Chị Hoàng Thị Tuyên đứng hàng đầu, thứ 2, từ phải sang).

Bài, ảnh: Nông Thị Quế Anh

 

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG