KBNN CAO BẰNG TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ THANH TRA – KIỂM TRA VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KBNN;

         Ngày 16 tháng 3 năm 2019, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai Hội nghị Thanh tra – Kiểm tra và phòng ngừa rủi ro trong hoạt đông Kho bạc Nhà nước; Giao ban công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng (KBNN) Cao Bằng, các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chuyên viên, Kế toán viên các phòng nghiệp vụ KBNN tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Giao dịch viên tại KBNN các huyện trực thuộc.

         Hội nghị đã thông qua các báo cáo như: Kết quả công tác quý I năm 2019, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 và 03 chuyên đề về công tác Thanh tra - kiểm tra và cảnh cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN: (1) Báo cáo khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; (2) Cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Kiểm soát chi và biện pháp phòng chống khắc phục; (3) Cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Kế toán Nhà nước và biện pháp phòng chống khắc phục.

        Trong quý I năm 2019, KBNN Cao Bằng đã chủ động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019; bán sát Kế hoạch của KBNN, Bộ Tài chính, KBNN Cao Bằng ban hành kế hoạch công tác năm 2019 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khoá (2015-2019) và Chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

       Phối hợp tốt, hiệu quả với các cơ quan thu, ngân hàng thương mại thực hiện cải cách quy trình thu, nộp, nâng cấp hệ thống, chương trình quản lý thu NSNN, đảm bảo thu ngân sách được 24/24 giờ (cả thứ 7, Chủ nhật) nên đã tập trung nhanh các khoản thu vào Ngân sách nhà nước (NSNN). Kết quả thu đạt 23% chỉ tiêu Kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

      Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, kết quả chi thường xuyên NSNN ước thực hiện đến 31/3/2019 đạt 22,3% Dự toán giao; Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 4% Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Qua công tác kiểm soát chi phát hiện 564 món chưa đủ thủ tục thanh toán đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư bổ sung hoàn thiện.

      Công tác Kho quỹ được đảm bảo an toàn; Công tác thanh tra kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra (04 cuộc kiểm tra nội bộ); thông báo tới 04 đơn vị để thực hiện thanh tra chuyên ngành năm 2019.

      Công tác tổ chức cán bộ thực hiện bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc KBNN huyện; Nâng lương trước hạn cho 20 công chức các thành tích xuất sắc trong chuyên môn, nghiệp vụ; bổ nhiệm và xếp ngạch cho 07 công chức tập sự;

      Tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát các văn bản  do KBNN tỉnh ban hành, lập báo cáo đúng thời gian quy định.

     Đẩy mạnh công tác dịch vụ công KBNN trực tuyến đến các đơn vị thụ hưởng ngân sách tạo môi trường tiếp nhận, giải quyết hồ sơ,thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, minh mạch.

     Cũng tại Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích cao trong công tác chuyên môn và đoàn thể năm 2018.

     Hội nghị đã được nghe ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn KBNN tỉnh trao đổi về những lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ý kiến của lãnh đạo KBNN các huyện. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở; các vấn đề đưa ra thảo luận trong Hội nghị được bàn bạc sôi nổi và thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2019.

     Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hương,Tỉnh uỷ viên, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc KBNN Cao Bằng đánh giá cao tinh thần phối kết hợp của các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nguy cơ  tiềm ẩn rủi ro và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc trọng tâm trong năm đảm bảo tiến độ và tăng cường các biện pháp quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

     Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Thị Hương,Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc KBNN Cao Bằng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đ/c Triệu Hồng Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng thông qua Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2019.

Đ/c Đỗ Thị Chuyên, Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng chủ trì thảo luận, lưu ý những vấn đề cần triển khai trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Đ/c Vy Văn Phong, Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra trao đổi các ý kiến về công tác thanh tra.

Đ/c Hoàng Thị Tuyên, Trưởng phòng Kiểm soát chi, trao đổi về cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Kiểm soát chi.

Lãnh đạo KBNN Cao Bằng trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác chuyên môn và đoàn thể năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.

Bài: Hà Thanh Đức

Ảnh: Hoàng Anh Tuấn, Lương Thúy Băng

 

 

 

 

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG