KHO BẠC CAO BẲNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

       Trong những năm qua cùng với sự đổi mới phát triển không ngừng về cải cách thủ tục hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong công tác chi ngân sách nhà nước nhằm quản lý chặt chẽ hơn tiền, tài sản của Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý, hướng tới phục vụ ngày một tốt hơn cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư trong quá trình thanh toán giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

       Xác định rõ kiểm soát chi ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, dưới sự lãnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng cán bộ công chức cơ quan chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chứng từ đảm bảo hợp lệ, đúng quy trình, thủ tục nhưng vẫn giải quyết nhanh chóng cho khách hàng, không để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng chậm giải quyết mà không rõ lý do; niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước tại trụ sở cơ quan để người dân và khách hàng có thể tra cứu thông tin một cách thuận lợi nhất, thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

      Thực hiện Quyết định số 3219/QĐ-KBNN ngày 10/7/2017 của Kho bạc Nhà nước, từ ngày 02/10/2017 Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã chính thức triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi các khoản chi ngân sách nhà nước” trên toàn tỉnh nhằm cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Với mô hình này một công chức kiểm soát chi chịu trách nhiệm kiểm soát chi cả chi thường xuyên và chi đầu tư đối với đơn vị được giao phụ trách theo nguyên tắc “Một cửa một giao dịch viên”. Khách hàng đến giao dịch chỉ gặp một cán bộ trong giao dịch, được cán bộ kiểm soát chi trực nhận hồ sơ, hướng dẫn giao dịch, kiểm tra kiểm soát và thanh toán chuyển tiền cho đơn vị mà không phải gặp nhiều cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn như trước.

      Đây là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính giảm nhiều khâu trung gian giữa cán bộ nghiệp vụ Kho bạc với đơn vị giao dịch, giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ chứng từ. Việc triển khai đề án đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của chính quyền địa phương, các đơn vị giao dịch.

      Không dừng lại ở đó với mục tiêu hiện đại hoá công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước từ ngày 01/02/2018 cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Cao Bằng tiếp tục triển khai Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Việc sử dụng DVC-TT góp phần cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách, đây là bước cải cách hành chính lớn của Kho bạc dành cho khách hàng. Với việc thực hiện DVC-TT đơn vị có thể thực hiện giao dịch trên môi trường mạng thông qua việc ký số gửi đến Kho bạc (trừ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư) mà không phải gửi hồ sơ giấy đến Kho bạc, trên cơ sở đơn giản hoá thủ tục, minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ,... tổ chức cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối intenet, việc tham gia Dịch vụ công trực tuyến hạn chế được việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị do Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt bằng chữ ký số; thông tin thanh toán được bảo mật,…

     Để đạt hiệu quả cao trong triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc Cao Bằng đã  tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các ngành tích cực tuyên truyền lợi ích thiết thực của việc thực hiện dịch vụ công này tới người dân, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng ngân sách qua các phương tiện thông tin đại chúng,... tổ chức hội nghị khách hàng và hướng dẫn tập huấn Dịch vụ công trực tuyến cho một số đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn với các đối tượng là Chủ tài khoản, Kế toán trưởng của đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn, đồng thời cử cán bộ tận tình giúp đỡ hỗ trợ đơn vị trong triển khai thực hiện,... với nhiều biện pháp tích cực ngay từ ngày đầu triển khai các đơn vị đã thấy rõ lợi ích thiết thực của đề án và đã hưởng ứng đăng ký tham gia. Đến nay việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước đã được triển khai diện rộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, số đơn vị đăng ký tham gia đã ngày một tăng thêm.

     Với những bước cải cách mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã tạo nên niềm tin đối với khách hàng, đơn vị giao dịch trên địa bàn. Thời gian tới Kho bạc Nhà nước Cao Bằng tiếp tục tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 trở thành “Kho bạc điện tử”.

Tin bài: Vũ Thị Tuyết Hương

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNG