KBNN Cao Bằng phối hợp tổ chức Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

KBNN Cao Bằng phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2016, trong thời gian vừa qua, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại KBNN tỉnh và 50% các KBNN huyện trực thuộc gồm: Thông Nông, Quảng Uyên, Hạ Lang, Trùng Khánh, Thạch An, Phục Hòa.

Thông qua công tác kiểm tra an toàn PCCC đã giúp cán bộ, công chức và đội PCCC của các đơn vị được kiểm tra tiếp tục củng cố kiến thức, kinh nghiệm về PCCC; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, bình tĩnh xử lý, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại nếu xảy ra tình huống cháy nổ. Tại cuộc kiểm tra, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giới thiệu các kiến thức cơ bản về công tác PCCC, thao tác cơ bản sử dụng các phương tiện PCCC được trang bị; đồng thời qua đó cũng đã có những đề xuất kiến nghị về sửa chữa trang bị máy bơm chữa cháy, hệ thống PCCC và bổ sung các thiết bị PCCC; nhắc nhở cán bộ, công chức các đơn vị sử dụng nguồn điện đúng quy định; thu dọn các vật dễ cháy tránh xa nguồn điện,...

Đây là việc làm thường xuyên tại cơ sở nhằm chủ động trong việc phòng ngừa, đề cao cảnh giác, đảm bảo an toàn PCCC góp phần thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ sở cũng như đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Tin: Nguyễn Thu Hương

Ảnh: Hà Thanh Đức, Đàm Quang Huế

BĐ tỉnh Cao Bằng