Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phát huy các giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại Kho bạc Nhà nước Cao Bằng
Lượt xem: 127
Cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030, “KBNN Cao Bằng quyết tâm chung sức đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

         Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch”. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiệm vụ trọng tâm là phải đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đó là những giải pháp quan trọng mà KBNN Cao Bằng đã đề ra

          Để phát triển nguồn nhân lực, Ban Giám đốc KBNN Cao Bằng luôn tạo điều kiện, khuyến khích động viên công chức, người lao động nêu cao tinh thần sáng tạo, mạnh dạn đưa ra các giải pháp, sáng kiến trong quá trình thực thi công vụ mang lại lợi ích thiết thực tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

          Riêng năm 2023, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở KBNN Cao Bằng đã xét và đề nghị Thủ trưởng đơn vị công nhận 111 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong đơn vị của 111 công chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Cao Bằng. Trong đó có những sáng kiến tiêu biểu trong thực hiện, triển khai công tác cải cách hành chính, cụ thể như: “Giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền trong việc thực hiện Cải cách hành chính tại KBNN Cao Bằng” của bà Đồng Thị Minh Thơ, Phó Giám đốc KBNN Cao Bằng; “Nâng cao chất lượng trong xây dựng, ban hành công văn hành chính” của ông Trần Tiến Công, Phó Chánh Văn phòng KBNN Cao Bằng; “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN tại Hội nghị khách hàng” của bà Hoàng Thị Tuyên, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra KBNN Cao Bằng; Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong hoạt động dịch vụ công hành chính” của bà Lê Phương Linh, Chuyên viên phòng Kiểm soát chi KBNN Cao Bằng;Giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp thu phạt vi phạm hành chính qua hệ thống thu thuế tập trung (TCS) với các ngân hàng thương mại trên địa bàn” của bà Hà Hồng Huệ, Kế toán viên phòng Kế toán nhà nước KBNN Cao Bằng.

anh tin bai
 

Phòng Kế toán nhà nước, KBNN Cao Bằng từng bước thực hiện mục tiêu “Kho bạc 3 không” (không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy 

 

Các giải pháp trên đã mang lại những ý nghĩa tích cực về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc. Đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, các khoản thu ngân sách được tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; các khoản chi ngân sách được giải ngân nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Đối với các tổ chức, cá nhân trong xã hội thì cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với Kho bạc tiết kiệm được thời gian, chi phí, đồng thời các tổ chức, cá nhân được tham gia vào quá trình giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính của công chức KBNN.

Đối với KBNN, công tác cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện cho hệ thống KBNN được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Đồng thời cũng tạo áp lực để nâng cao trình độ đội ngũ công chức KBNN Cao Bằng. Việc minh bạch hóa bộ thủ tục hành chính cũng giúp ngăn ngừa, hạn chế tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ Kho bạc đối với khách hàng đến giao dịch.

Bên cạnh đó, KBNN Cao Bằng xác định rõ nội dung, yêu cầu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính; duy trì có hiệu quả mô hình “một cửa, một giao dịch viên”, bảo đảm các hoạt động giao dịch luôn được thông suốt và ổn định; quán triệt người đứng đầu đơn vị và công chức làm công tác giao dịch với khách hàng thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch. Đây chính là nhiệm vụ mà ở đó mọi hoạt động sẽ gắn kết chặt chẽ các dịch vụ công thông qua nền tảng kết nối và chia sẻ, khai thác dữ liệu để phục vụ các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng ngân sách và các cấp chính quyền.

            Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng, được coi là nền tảng của việc chuyển đổi số và số hóa hoạt động Kho bạc. Do vậy, KBNN Cao Bằng sẽ đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng hiện đại hóa, chú trọng các chương trình ứng dụng quản lý ngân sách, dịch vụ công trực tuyến, giao dịch thanh toán vững bước trên con đường chuyển đổi từ Kho bạc điện tử sang Kho bạc số./.

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Chung nhan Tin Nhiem Mang