Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KBNN CAO BẰNG

I. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương.

Quyết định số 1618 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế QĐ 1399).pdf

 

II. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Quyết định số 3435 của Tổng GĐ KBNN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm cụ, quyền hạn của các phòng và Văn phòng thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế QĐ 4525).pdf

 

 III. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố, và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết đinh số 4526 của Tổng GD KBNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KBNN khu vực thuộ KBNN ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang