Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

1. Quá trình thành lập

Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75/SL thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính để giúp Chính phủ giải quyết các nhiệm vụ cấp bách về tài chính và tiền tệ trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng. Theo đó ngày 29/5 đã trở thành ngày lịch sử truyền thống của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước, việc tách chức năng quản lý Nhà nước, kinh doanh tiền tệ của hệ thống Ngân hàng với chức năng quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính là hết sức cần thiết. Với chủ trương đó, hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính được tái thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 07/HĐBT ngày 01/4/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 

2. Quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của KBNN Cao Bằng

Cùng với sự ra đời của hệ thống KBNN, KBNN Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 185 TC, QĐ, TCCB ngày 21/3/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Những ngày đầu mới thành lập, KBNN Cao Bằng có Văn phòng Chi cục kiêm chức năng chi nhánh Thị xã, được cơ cấu thành 4 phòng gồm: Phòng Kế toán giao dịch; Phòng Kế hoạch tổng hợp, thanh tra, thi đua; phòng Kho quỹ; Phòng Tổ chức hành chính và 12 chi nhánh KBNN huyện với 87 cán bộ công chức hầu hết là chuyển từ phòng giao dịch Ngân hàng sang; Trong đó có 15 đảng viên; Trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm 9 %; Trung cấp chiếm 61 %; Sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm 30 %; cán bộ nữ chiếm 62 % tổng số cán bộ công chức; KBNN Cao Bằng gặp rất nhiều khó khăn; từ việc tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý từ ngân hàng, cơ sở vật chất thiếu thốn, chắp vá; đội ngũ cán bộ từ nhiều nơi chuyển về vừa thiếu, vừa yếu, tư tưởng chưa ổn định.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy, UBND, HĐND; đến nay đội ngũ cán bộ, công chức KBNN Cao Bằng đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Thời điểm 31/8/2020 KBNN Cao Bằng có 5 phòng nghiệp vụ, 9 KBNN huyện với 192 công chức; Trình độ Thạc sĩ chiếm 8%; Đại học chiếm 75 %; trình độ Cao đẳng chiếm 1 %; trình độ Trung cấp 6 %; Sơ cấp và chưa qua đào tạo 10 %; cán bộ nữ chiếm 55,2 % tổng số cán bộ công chức.

 

Trụ sở KBNN Cao Bằng (màu hồng) tại Km5 - phường Đề Thám - TP Cao Bằng

3. Chức năng, nhiệm vụ của KBNN Cao Bằng không ngừng được hoàn thiện

- Về chức năng: KBNN Cao Bằng là cơ quan trực thuộc KBNN, thực hiện chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý nhà nước về quỹ NSNN, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước.

- Về nhiệm vụ:

+ Nhóm nhiệm vụ có tính chất quản lý nhà nước: Quản lý quỹ NSNN, quỹ tài chính nhà nước được giao bao gồm tập trung các nguồn thu vào NSNN, quản lý kiểm soát các khoản chi của NSNN; quản lý quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước; quản lý các quỹ tài chính của Nhà nước, tài sản tạm thu tạm giữ, tài sản quý hiếm...; tổ chức hạch toán kế toán NSNN, kế toán các quỹ và tài sản của Nhà nước, kế toán các khoản vay nợ, viện trợ, trả nợ của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn địa bàn; tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành.

Thông qua dự án Hiện đại hóa thu NSNN và tổ chức phối hợp thu với các cơ quan thu; triển khai thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại và tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng với NHNN, quy mô thu NSNN trên địa bàn tăng qua các thời kỳ. Năm 1990 với số thu trên 6,5 tỷ đồng, đến năm 2019 thu ngân sách đạt 2.246 tỷ đồng tăng 345 lần so với năm 1990.

Quy mô chi NSNN ngày càng tăng (năm 2019 đạt 30.347 tỷ đồng tăng 674 lần so với năm 1990). Theo đó, chất lượng kiểm soát chi NSNN cũng ngày càng được nâng cao, đảm bảo các khoản chi NSNN đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức của Nhà nước quy định.

+ Nhóm nhiệm vụ có tính chất cung cấp dịch vụ công gồm: Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi, tổ chức thanh toán chuyển tiền, thu chi tiền mặt, quản lý kho quỹ.

Bên cạnh đó, KBNN đã thường xuyên quan tâm và chú trọng công tác cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và giảm thiểu thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng. Triển khai có hiệu quả ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi đối với đơn vị sử dụng ngân sách. Đặc biệt đầu năm 2019, KBNN Cao Bằng đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giao nhận, xử lý hồ sơ chứng từ thanh toán, qua đó khách hàng không phải đến Kho bạc giao nhận hồ sơ, chứng từ giấy mà được thay thế bằng việc giao nhận hồ sơ chứng từ điện tử qua mạng Internet; thực hiện triển khai Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính, KBNN Cao Bằng cung cấp 07 dịch vụ công thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đáp ứng 07 thủ tục hành chính.

4. Các tổ chức Đảng, đoàn thể

Đến nay, 100% đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Cao Bằng thành lập các Chi bộ với 143 đảng viên, chiếm hơn 74% số công chức. Tổ chức Công đoàn được thành lập, hoạt động tại 100% các đơn vị. Ngoài ra, tại các đơn vị còn có các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Nữ công... Việc hoạt động tích cực, có hiệu quả của các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng đã góp phần quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng công chức, bồi dưỡng lý tưởng, mục tiêu và tạo động lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của KBNN Cao Bằng.

         Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, KBNN Cao Bằng luôn có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển chung của đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

 

Bảng vàng thành tích

KBNN Cao Bằng luôn có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của ngành và sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Những đóng góp đó đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý:

1. Tập thể:

- Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Huân chương Lao động hạng Ba.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Cờ thi đua của Bộ Tài chính.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Bằng khen của UBND tỉnh.

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

- Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Và nhiều Bằng khen, giấy khen khác.

2. Cá nhân:

- Huân chương lao động hạng Ba.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua Toàn quốc.

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành Tài chính.

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Bằng khen Tỉnh ủy Cao Bằng.

- Bằng khen UBND tỉnh Cao Bằng.

Và nhiều Bằng khen, giấy khen khác.

 

 

 

 

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang