Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

 

Ban Giám đốc KBNN Cao Bằng

1. Bà: Nguyễn Thị Hương

- Chức vụ: Giám đốc 

- Sinh ngày: 30/5/1968  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

- Điện thoại: 02063.952.579

- Email: huongnt02@vst.gov.vn

2. Ông: Triệu Hồng Cừ

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Sinh ngày: 22/9/1973  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

- Điện thoại: 02063.852.172

- Email: cuth@vst.gov.vn

3. Bà: Đỗ Thị Chuyên

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Sinh ngày: 08/7/1971  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

- Điện thoại: 02063.952.216

- Email: chuyendt@vst.gov.vn

4. Bà: Đồng Thị Minh Thơ

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Sinh ngày: 19/9/1970  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

- Điện thoại: 02063.882.986

- Email: thodm@vst.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang