Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023
Lượt xem: 542
(Tệp đính kèm)

2.-tb-xet-tuyen-hdld-tren-w-kb.doc

phu-luc-02.-phieu-dang-ky-xet-tuyen.doc

1 2 3 
Chung nhan Tin Nhiem Mang